Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2022. október 7-től

1. Általános tudnivalók, hatály, érvényesség, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Thermotechnika-Crown Cool Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.tchungary.com illetve https://www.tchoszivattyu.com/ honlapon elérhető és megvásárolható, valamint a Thermotechnika-Crown Cool Kft. munkatársain/alvállalkozóin keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve szolgáltatásra.

1.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Szolgáltató és a Vásárló (továbbiakban: Vásárló) között létrejön. A Vásárló a www.tchungary.com illetve https://www.tchoszivattyu.com/ honlap használatával, a regisztrációval, valamint az egyéb módon történő vásárlással, a Szolgáltatóval való akár írásbeli, akár szóbeli szerződéskötéssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el ismeri el jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

1.3. Vásárló alatt értendő valamennyi természetes személy, aki egyéni vállalkozóként jár el és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, továbbá a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége, vállalkozása körén belül eljáró természetes személy.

1.4. A Szolgáltató szolgáltatásainak jelentős része − regisztráció nélkül − minden Vásárló számára elérhető, azonban némely szolgáltatás regisztrációhoz / belépéshez kötött, melyre a jelen ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. Amennyiben a Vásárló a www.tchungary.com honlapra belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a www.tchungary.com honlap használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

1.5. A www.tchungary.com illetve https://www.tchoszivattyu.com/ honlapon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. A termékekről a weboldalon feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. A Thermotechnika-Crown Cool Kft. gondos eljárása ellenére is előfordulhat, hogy a honlapon pontatlan adatok szerepelnek, amelyekért elnézést kérünk. Kizárólag az értékesítők által készített egyedi árajánlatok minősülnek ajánlattételnek. A Szolgáltató ezért rögzíti, hogy a honlapon keresztül érkező üzenet/megrendelés nem tekinthető sem aláírt írásbeli szerződésnek, sem pedig a Vásárló által a Szolgáltatónak tett vételi ajánlat elfogadásának. A megrendelés annak leadását követően a szerződés megkötéséig szabadon és következmény nélkül mindkét fél részéről módosítható/lemondható, melyre telefonon vagy e-mailben (info@tchungary.com) van lehetőség.

1.6. A Szolgáltató az egyes termékek vonatkozásában fenntartja az árváltozás jogát, továbbá nyilatkozik, hogy a www.tchungary.com illetve https://www.tchoszivattyu.com/  honlapon és a hírlevelekben feltüntetett árak a termékek ajánlati árai és csak tájékoztató jellegűek. Az árak nem tartalmazzák a szállítási, beüzemelési és egyéb esetleges költségeket, amelyek akkor válnak véglegessé, ha azt a megrendelés után a Szolgáltató visszaigazolta. Az emberi mulasztásokból adódó hibás adatokért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

1.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árukészlet aktuális állapotától függően, a beérkező megrendelést − ha az valamilyen oknál fogva nem teljesíthető − visszautasítsa.

1.8. Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF-t bármikor, a vásárlók külön értesítése nélkül módosítani, így kérjük, minden vásárlás előtt tájékozódjon a mindenkor hatályos ÁSZF feltételeiről. Az esetleges módosítások a www.tchungary.com illetve https://www.tchoszivattyu.com/ honlapon való megjelenés pillanatától érvényesek és hatályosak, és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A www.tchungary.com illetve https://www.tchoszivattyu.com/ honlapon keresztül leadott minden rendelésre a leadás dátumának napján érvényben lévő ÁSZF érvényes.

1.9. Az ÁSZF, valamint a Szolgáltatóval kötendő szerződés nyelve magyar. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a www.tchungary.com  honlapon és „pdf” kiterjesztésű file formátumban letölthető.

2. Cégadatok

2.1 A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: THERMOTECHNIKA-CROWN COOL Hűtéstechnika Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 2800 Tatabánya, Csarnok u. 17.

Cégjegyzékszáma: 11 09 006790

Adószáma: 12123067211

3. Akciós termékek

Akciós termékek esetén az ár a készlet erejéig vagy az akció lejáratáig érvényes. A Szolgáltató jogosult az érvényesség határidejének megváltoztatására.

4. Szállítás

Amennyiben a Vásárló igényli, és megrendeli a szállítást, úgy a megrendelt árut a Vásárló által megadott címre (ajtóig vagy kapuig) a Szolgáltató leszállíttatja. A házhozszállítás nem tartalmazza az épületbe történő bevitelt, az épületen belüli árumozgatást, a rakodást, az üzembe helyezést, valamint a csomagolási hulladék elszállításának költségeit. Ezen szolgáltatásaink extra díj ellenében rendelhetők meg. Minden esetben a Vásárló kötelessége ellenőrizni, hogy a csomagolt és kiszállított termék(ek) rakodási útvonala megfelelő méretű-e, a termék a kívánt helyre elhelyezhető-e, illetve Vásárló kötelessége, hogy a rakodási útvonalat szabaddá tegye a kirakodás idejére úgy, hogy az egy darabban szállított terméket ne kelljen megbontani.

A szállítási költség a Vásárlót terheli, amelynek összegét a rendelés visszaigazolása tartalmazza. Akciós, ingyenes házhozszállítás esetén a Vásárlót szállítási költség nem terheli. Az ingyenes házhozszállításról és egyéb akciókról honlapunkon értesülhet. Egyéni megállapodás esetén az abban foglaltak irányadóak.

A rendelési visszaigazolásban megadott szállítási határidők az irányadóak, de a Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja.

Az áru átvételének pillanatától a Vásárló felel az áru épségéért.

Az árut a Vásárlónak vagy a Vásárló megbízottjának átvételkor mennyiség és minőség szerint fel kell mérnie, és az esetleges kifogásokról a helyszínen fényképeket kell készítenie. Az így felvett jegyzőkönyvet mind a Vásárlónak/megbízottjának, mind az árut átadónak alá kell írnia, és a szállítólevélen fel kell tüntetni a jegyzőkönyv felvételének tényét. Amennyiben a Vásárló az itt leírtak szerint 24 órán belül nem jelzi kifogását írásban (akár elektronikus úton az info@tchungary.com e-mail címen), a teljesítés elfogadottnak minősül. Jótállási igény nem érvényesíthető, amennyiben az áru csomagolásán látható sérülések nem kerülnek feltüntetésre az átvételt igazoló szállítólevélen, illetve a kapcsolódó jegyzőkönyvben. Átvételt követően csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető, pl. gyártási) hibákból eredő kifogás terjeszthető elő írásban.

Jótállási igényét a Vásárló kizárólag írásban, a számla, a szállítólevél és a mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv csatolásával együtt jelentheti be, a hiba pontos leírásával és az azt igazoló fotókkal.

5. Fizetés

A Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés esetén a Szolgáltató jogosult az áru teljes ellenértékét előre kérni vagy az árut utánvéttel kiszállítani. A kiszállítással megrendelt termékek kifizetése kizárólag előre utalással vagy szállításkor a helyszínen bankkártyás fizetéssel lehetséges. A Szolgáltató a leszállítás után a magyar törvényeknek megfelelően számlát állít ki. A Szolgáltató kizárólag magyar forintban (Ft) vagy euroban (EUR), külön megállapodás szerint amerikai dollárban (USD) állítja ki a számviteli bizonylatot.

A Vásárló által a honlapon keresztül leadott megrendelés nem minősül a Szolgáltató által elfogadott megrendelésnek, ez kizárólag a Vásárló által tett ajánlatkérésnek minősül.  Kizárólag a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés tekinthető elfogadott megrendelésnek.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illeték, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

Vásárló köteles a rendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes Vevői adatok megadására. A számlán szereplő adatokat a Vásárló köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. Szolgáltató nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a számlán a vevő adatainak utólagos módosítására – a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve - a számla átvételét követő naptári naptól nincs lehetőség. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ügylet vonatkozásában számlát bocsát ki és kötelezettséget vállal a kiállított számla befogadására.

Amennyiben arról előzetesen nem születik külön megállapodás, Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet email üzenet mellékleteként küld meg Vásárló részére. A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

A Szolgáltató által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

A vásárlással kapcsolatos jogi kérdésekben kizárólag magyar bíróságokhoz lehet fordulni.

6. Határidők

A Szolgáltató által kibocsátott írásbeli árajánlatok érvényessége mindenkor az árajánlatban szereplő érvényességi határidő.

www.tchungary.com honlapon elküldött rendelést 30 napig őrizzük meg, a rendelésre küldött visszaigazolás határidejét a Szolgáltató határozza meg.

A Megrendelés időpontja banki előre utalás esetén a Szolgáltató számlájára beérkezett teljes vételár napja, utánvétes kiszállítás esetén pedig a rendelés visszaigazolás kiküldésének napja.

A raktáron lévő termékek várható szállítási határideje 3-14 nap, a raktáron nem lévő termékek várható szállítási határideje 2-8 hét. A szállítási határidők ettől esetenként eltérhetnek, illetve jobban behatárolhatók, ezért a megrendelt termékek várható szállítási határidejéről Szolgáltató mindenkor előzetesen tájékoztatja vásárlót és ez a tájékoztatás tekintendő irányadónak. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a késedelmes szállításért, amennyiben annak oka, hogy a termék gyártója/beszállítója eltér a visszaigazolt szállítási határidőtől, vagy a termék beszállítása egyéb – a Szolgáltató hibáján kívüli okból – késik.

7. Rendelési tudnivalók

A megrendeléshez regisztráció szükséges, a megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, és 3. fél számára nem adja tovább.  A Vásárló a megrendelés visszaigazolása után írásban véglegesíti megrendelését.

8. Termékvisszavétel

Nem jótállási problémából fakadó, készletről értékesített termék visszavételére a kiszállítást követő 72 órán belül, kizárólag eredeti csomagolásban, egyedi egyeztetés és egyedi elbírálás alapján van lehetőség tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által forgalmazott termékek nem fogyasztási cikkek.

9. Jótállási, javítási és használati feltételek

A Szolgáltató kizárólag ipari/kereskedelmi berendezéseket és eszközöket forgalmaz, amelyre a kötelező jótállási időszak a vásárlástól számított 1 év. A jótállási időszak kezdete a számla dátuma. A beüzemelésre kötelezett berendezéseknél a jótállás kezdete a beüzemelés napja, de maximum a vásárlás napjától számított 1 hónap.

A beüzemelésre kötelezett berendezések beüzemelését, valamint a jelen ÁSZF hatálya alá eső áruk jótállási időn belüli javítását csak a Szolgáltató vagy az általa megbízott szerviz végezheti.

A jótállás érvényesítésének feltétele a számla – és beüzemelésre köteles termékek esetében a számla mellett a beüzemelési jegyzőkönyv - bemutatása. A Szolgáltató által forgalmazott termékek jótállási, javítási és használati feltételeit részletesen a www.tchungary.com weboldalon online elérhető jótállási jegyfüzet, illetve használati utasítás tartalmazza. Amennyiben a készülékre egyedi promóció kapcsán vagy gyártói kedvezmény következtében 1 évnél hosszabb jótállás van érvényben, arról a Szolgáltató értesítést ad. A Felek egyedi megállapodás alapján a fenti jótállási határidőtől eltérhetnek.

Az újonnan vásárolt Liebherr termékek esetében a jótállási idő 2021. évtől kezdődően – külön regisztráció nélkül –, a vásárlástól számított 5 év (60 hónap).

Az áruk tulajdonjoga a Vásárlóra a teljes vételár kifizetésekor száll át, addig a Vásárló az árut nem adhatja el, és köteles felelni a berendezés teljes épségéért. A jogos mennyiségi és minőségi kifogás esetén Szolgáltató a jótállási kötelezettségét a törvényi előírásoknak megfelelően teljesíti.

Az árumentés áramszünet vagy meghibásodás esetén a Vásárló feladata. A berendezés meghibásodásából fakadó árukárokért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A Vásárló kötelessége és felelőssége az árukárok elhárításáról gondoskodni (pl. tartalék hűtő). Az esetleges javítás idejére Szolgáltató nem biztosít cserekészüléket. Javasoljuk partnereinknek árubiztosítás megkötését, amely bármilyen rendkívüli bekövetkezett állapot vagy hiba esetén fedezi az árukárokat!

Hibabejelentés a hibás termék gyári számának bediktálása mellett a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál lehetséges az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

e-mailben: diszpecser@tchungary.com

online: www.tchungary.com oldalon a szerviz menüpontban található hibabejelentő űrlap segítségével, amely az alábbi linken érhető el:

https://tchungary.com/hutestechnikai-konyhatechnikai-gepek-berendezesek-javitasa-szervizelese-alkatreszek-forgalmazasa/

telefonon: hétfőtől vasárnapig 8.00-18.00-ig a +36 30 685 3694 és a +36 30 350 7268 telefonszámon.

Jogvita esetén a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagosan illetékes.

10. Hírlevél

Amennyiben a Vásárló regisztrációkor igényli, úgy a Szolgáltató aktuális akcióiról, híreiről elektronikus levélben tájékoztatást kap, amelyet bármikor vissza lehet mondani.

11. A vásárlás folyamata

A regisztráció elvégzése után a Vásárló a honlapon kiválasztja a kívánt termékeket, virtuális kosárba rakja, és a kosárra kattintva módosíthatja, törölheti, bővítheti, és véglegesítheti megrendelését. Elküldés után a rendelés megérkezéséről a Vásárló és a Szolgáltató is értesítést kap elektronikus levélben.

A megrendelés beérkezésétől számított munkanapokon 24 órán belül, munkaszüneti napok esetén a rákövetkező első munkanapon a Szolgáltató a megrendelést e-mailben, írásban visszaigazolja. Ettől a pillanattól kezdve minősül a Vásárló által és a Szolgáltató által is elfogadott megrendelésnek. A visszaigazolás, valamint a Szolgáltató visszaigazolással tett ajánlati kötöttsége 72 óráig érvényes.

A Vásárló köteles rendelési szándékát a visszaigazolás alapján írásban, e-mailen vagy faxon 72 órán belül megerősíteni, ellenkező esetben a rendelés érvényét vesztheti. A Vásárló által már visszaigazolt megrendelés 72 órán belül lemondható.

12. Szerzői jogok

A Szolgáltató által üzemeltetett www.tchungary.com illetve https://www.tchoszivattyu.com/ weboldal teljes egésze szerzői jogok védelme alá esik, a szövegeket és képeket kereskedelmi célra felhasználni csak a honlap tulajdonosának engedélyével lehet.